פרסומים אחרונים

סורגים שקופים
סורגים
71 views
71 views

סורגים שקופים

admin - January 8, 2018

הגבהת מעקות זכוכית

הגבהת מעקות זכוכית 

המחסומים
פתיחת הגנות קירות באמצעות מעקות זכוכית מאפשרת עמידה כעט בכל מזג אוויר. מעקות זכוכית אינם מושפעים מפגעי מזג אוויר ויוצרים חזות נפלאהסרת ה בגינה.
הגבהת מעקות זכוכית יוצרת חסימה מבנית חזקה המתוכננת במיוחד מבחינה הנדסית, ובאמצעות זכוכית מחוסמת ומסגרות שנועדו לעמוד בעומסים סטטיים המשפיעים על המיקום הפרטני, באמצעות מערכת עיגון מבני שתוכננה במיוחד להגנה מפני חדירת מים והשפעת טכנולוגיית איטום גבוהה.
תמונה של הגבהת מעקה זכוכית
עמידות בכל מזג אוויר
התוצאה של הגבהת מעקות זכוכית מאפשרת חוסר מוחלט של אובדן נועם הראייה, המשמש כהגנה ישירה ראשונה מפני פגעי מזג אוויר, ללא צורך בהתקנת סוככים, מכשירי הגנה נוספים או מאגרים חיצוניים.
ניקוי מעקה זכוכית בעל מסגרת נירוסטה מאפשר למערכת זו לשמש בסביבות שונות בשל החוזק האגרסיבי שלו. הוא אידיאלי להתקנה ביישומים חיצוניים הדורשים הגנה מפני פגעי מזג אוויר.
קיר זכוכית שעומד חופשי
הגבהת מעקות זכוכית משמשת כלוחות צפייה בודדים המשולבים בהגנה מפני פגעי מזג אוויר קשה, או כמו קיר זכוכית שעומד חופשי באורך מלא המתאים כמעט לכל קווי המתאר של כל סוג עיצוב פנים. ניתן להשיגו אף בגרסה של מערכת שיכולה להיות מותקנת מראש על יסודות קיימים מתאימים.
תמונה של הגבהה של מעקה זכוכית
הגהה של מעקה זכוכית
בטיחות גבוהה
הגבהת מעקות זכוכית הוכחה כתוספת הנמצאת בשימוש בכל סוג עיצוב פנים כאשר חושבים על מעקות פנים וזאת כדי להפחית את אפשרות הפציעות והנפילות. גורמי בטיחות משולבים בכל חישובי העומס ועיצוב החומר על מנת למנוע את אפשרות המעידה במדרגות.
יתרונות מעקות זכוכית
הגבהת מעקות זכוכית מאפשרת את היתרונות הבאים:
 •  גובה מלא ללא עלויות תפעול ותוספת מחיר.
 •  השפעה חזותית מרהיבה.
 •  חומר זיקוק שיכול להיות מותקן באופן רטרוספקטיבי על קירות או על יסודות קיימים מתאימים.
 •  עלויות הבנייה להגבהת מעקות זכוכית הן מינימאליות.
 •  לא קיימות דרישות אחסון.
 •  הוא מתוכנן להחזיק מעמד למשך חמישים שנים.
 •  התחזוקה נמוכה.
שימושים בהגבהת מעקות זכוכית
השימושים האפשריים במעקות זכוכית נרחבים וכוללים:
 •  התקנה בגינה לצד מקורות מים ללא חשש מגרימת נזק למעקה.
 •  יצירת עיצוב דמוי קיר זכוכית רחב.
 •  חומרי איטום מעולים המאפשרים הגבהת מעקות זכוכית גם בפתחי בניינים.
 •  הגברת הגובה הדרוש בהתאם לקירות קיימים.